Ørsted – internationalisering af kantineløsninger

Ørsted er gået fra at være en dansk energivirksomhed, til at blive en international spiller for bæredygtig produktion af energi og har i samme ombæring omstillet sin egen elproduktion til vindkraft og er ved at erstatte kullet på kraftvarmeværkerne med miljørigtige træpiller, flis og halm.

Denne internationale udvikling har også sat sit præg på Ørsted som arbejdsplads, der har fået mange nye medarbejdere fra hele verden, som tit kommer på besøg i den danske virksomhed. Ligesom deres danske kollegaer har de også brug for at benytte sig af de services Ørsted stiller til rådighed for sine medarbejdere. Den leverede løsning indbefatter bl.a. bespisning i kantinen og muligheden for at deltage i øvrige tilbud, som f.eks. at købe Doggy-Bags til at tage med hjem.

Internationalisering sætter dagsordenen for kantinedriften

Senior Manager Grethe Mittun fra Ørsted, der står i spidsen for den samlede kantinedrift, bespiser dagligt tæt på 4.000 medarbejdere fordelt på Ørsteds 4 fysiske lokationer i Danmark, der med sin internationalisering og betydelige vækst, har fået den udfordring, at ikke alle medarbejdere eller gæster kan trækkes i løn for at benytte kantinen. Da de enten kommer fra et andet Ørsted selskab rundt i verden, eller er tilknyttet Ørsted som konsulent eller vikar for en længere eller kortere periode, og ikke får sin løn udbetalt af Ørsted og derfor ikke kan deltage i kantineordningen med betaling via et løntræk.

Behovet for en betalingsløsning, der både kan registrere lokale medarbejderes køb og tage imod internationale betalingskort er derfor blevet løst på alle lokationer med opstilling af GoAppifieds nye selvbetjeningsløsninger til kantinedrift.

Selvbetjeningsløsningen gør det nemt

Med GoAppified selvbetjeningsløsning kan de medarbejdere, som ikke er med i kantineordningen med et fast løntræk, eller de medarbejdere som får sin løn af et andet Ørsted selskab rundt i verden, nu betale for deres brug af kantinen, ligesom de nu kan købe mad med hjem efter arbejde.

Ørsted har nemlig fokus på at optimere sin kantinedrift og samtidigt reducere madspild, hvorfor man bl.a. tilbyder medarbejdere at købe den mad med hjem, som er kommet i overskud fra frokosten i portionsanretninger kaldet Doggy-Bags. Medarbejderen kan derfor efter frokosten er lukket, afhente og betale med sit betalingskort, MobilePay eller Apple Pay for at tage disse med hjem.

Den optimale kantinedrift

Ønsker du også at optimere din kantinedrift og udvide måden hvorpå dine gæster og medarbejdere, som ikke deltager i kantineordningen med løntræk, kan betale på – så læs mere på vores dedikerede side om selvbetjeningsløsninger eller kontakt os i dag.

Læs mere herunder

Løsningen:

Selvbetjening

Produkter:

E500 All-in-one POS