Hvad gælder i garantiperioden, og hvor lang er denne?

Garantiperioden gælder i 12 måneder fra køb eller leje af [...]