Hvis du ønsker at købe de nye MobilePay-betalingsterminaler, kan du altid finde gældende priser her.

Det gælder for begge betalingsterminaler, at der skal oprettes en gateway-licens per betalingsterminal, der er betaling for sikker kommunikation, løbende opdatering af den installerede software, service og support i aftaleperioden og fri datakommunikation samt adgang til omsætningsstatistikker og rapporter fra det medfølgende webinterface.

Gateway-licens: 99 kr. ekskl. moms pr. måned

Gateway-aftalen løber i minimum et år og kan herefter opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal.