Garantiperioden gælder i 12 måneder fra køb eller leje af MobilePay-betalingsterminaler og træder i kraft fra anført leveringsdato på følgesedlen ved levering.

I garantiperioden er der ombytningsret for fejl, der ikke skyldes hændelige uheld, hærværk eller tyveri med 10 arbejdsdage fra modtagelse af den defekte enhed hos GoAppified.

Efter garantiperiodens udløb vil man få stillet en låneserviceterminal til rådighed, indtil skaden på den returnerede enhed er udbedret. Udgifter til reparation eller nødvendige ombytning betales af kunden.